Viking interactive

KURUMSAL

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini uygulayan firmamız, depolama, soğuk depolama ve lojistik ile ilgili tüm faaliyetlerinde, doğal kaynaklarımızı koruyarak, yarınlara bugünden daha temiz ve yaşanılabilir bir dünya bırakmayı hedeflemekteyiz Bundan hareketle;

  • Çevre bilincini tüm çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize yaymak,
  • Hizmetlerimizde çevreyle dost teknolojiler ve malzemeler kullanmak,
  • Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak amacıyla her türlü gelişmeyi takip etmek,
  • Atıklarımızı minimum seviyede tutarak çevre kirliliğini önlemek ve azaltmak,
  • Atıklarımızın geri dönüşümünü sağlamak ve yeniden kullanımı desteklemek,
  • Sektörel ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek; etik kurallara, ulusal ve uluslararası mevzuatlara ve anlaşmalara uymak,
  • Faaliyetlerimizde çevre mevzuatı gerekliliklerini karşılamak,
  • Çevre yönetim sistemimizi, altyapımızı ve süreçlerimizi sürekli iyileştirmek, temel çevre politikamızdır.