1. BÖLÜM KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ

(Sürücü başvuruları için 2. Bölümü doldurunuz)

3. BÖLÜM GENEL TAMAMLAYICI BİLGİLER


4. BÖLÜM EĞİTİM BİLGİLERİ


A. ÖĞRENİM DURUMU: Öğrenim gördüğünüz en son öğrenim kurumuna ait bilgileri belirtiniz.

Öğreni̇m Kurumunun Adı, Yeri̇

Bölüm / Konu

Başlama Yılı / Bitiş Yılı

Derecesi


B. YABANCI DİL: Bildiğiniz yabancı dil seviyelerini belirtiniz.


C. SERTİFİKA / KURS: Ve varsa diğer eğitim ve bilgilerinizi belirtiniz.

Eğitim Kurumunun Adı, Yeri̇

Bölüm / Konu

Başlama Yılı / Bitiş Yılı

Derecesi


D. BİLGİSAYAR KULLANIMI


5. BÖLÜM DENEYİM & REFERANS


1. İŞ TECRÜBESİ & PROJELER

a. Daha önce çalışmış olduğunuz iş yerlerini son tarihli olandan başlayarak belirtiniz.

İşyerinin Adı

Giriş Tarihi

Ayrılma Tarihi

Çalışılan Bölüm ve Pozisyon

Ayrılış Nedeni

Alınan Ücret


2. REFERANSLAR (Çalıştığınız Yerlerde Yönetici/Sorumlu/Amir Pozisyonunda Olan Kişiler)

SÖNMEZ HOLDİNG Kuruluşları ve Şirketimizde çalışmakta olan ve size referans verebilecek kişiler varsa yazınız.

Adı Soyadı

Çalıştığı Bölüm - Görevi


Bu iş istek formunda verdiğim bilgilerin, yazdıklarımın muhtemel bir hizmet akdine esas teşkil ettiğini;

  1. İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,
  2. İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi,
  3. Hizmet sözleşmesinde belirtilen koşullara uymaması nedeniyle bağlı bulundukları yöneticileri tarafından yazılı olarak uyarılmasına rağmen söz konusu koşullara uymama halinin tekrarlanması,

Bunların eksiksiz ve gerçeğe uygun olduğunu, aksi halde 4857 sayılı iş kanunu Md. 25/II (a) uyarınca hizmet akdinin ihbarsız ve tazminatsız feshedileceğini; işe alınmam halinde SÖNMEZ BUSTAŞ Soğuk Depo İhracat ve Transport A.Ş. ‘nin personel yönetmeliğine göre çalışmayı kabul ettiğimi ve 2 aylık deneme süresine tabi olacağımı kabul ve beyan ederim.


İş başvurusu yapmış olduğum şirketinizin bu süreçte 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve özellikle de ilgili kanunun 10.maddesi ve sair mevzuatı kapsamında, özellikle anlaşılabilirlik ve ulaşılabilirlik hususlarında ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere tüm konularda tarafıma gerekli tüm bilgilendirmeleri yapmıştır. Kanun ve sair mevzuatı kapsamında iş başvurusu/ilişkisi nedeniyle “SÖNMEZ BUSTAŞ & LOJİSTİK” (İşveren) tarafından gerek iş başvurusu sırasında başvuru sahibi/çalışan tarafından verilen ya da elde edilen gerekse de referans kontrolü aşamasında elde edilen her türlü kişisel verinin (Kişisel Veri), özellikle de sağlık, aile verileri ile talep edilmesi halinde Adli Sicil Kaydının işlenmesi, üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişilerle mevzuat çerçevesince işlenmesi, paylaşılması, aktarılması, yurtdışına aktarılması, saklanması, silinmesi/yok edilmesi, anonimleştirilmesi ve mevzuat kapsamında yer alan her türlü tasarruf yöntemi ile ilgili usul ve esasları belirleme konusunda işverene yetki verdiğimi, bu konuda açık rızam olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.