Tedari̇kçi̇ Güvenli̇k Anketi̇
Güvenli̇k Anket Soruları

Anketin gönderimini yapmış olduğum şirketinizin bu süreçte 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve özellikle de ilgili kanunun 10.maddesi ve sair mevzuatı kapsamında, özellikle anlaşılabilirlik ve ulaşılabilirlik hususlarında ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere tüm konularda tarafıma gerekli tüm bilgilendirmeleri yapmıştır. Kanun ve sair mevzuatı kapsamında iş ilişkisi nedeniyle “SÖNMEZ BUSTAŞ & LOJİSTİK” (İşveren) tarafından ticari faaliyetler sırasında başvuru sahibi/çalışan tarafından verilen ya da elde edilen gerekse de referans kontrolü aşamasında elde edilen her türlü kişisel verinin (Kişisel Veri), özellikle de sağlık, aile verileri ile talep edilmesi halinde Adli Sicil Kaydının işlenmesi, üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişilerle mevzuat çerçevesince işlenmesi, paylaşılması, aktarılması, yurtdışına aktarılması, saklanması, silinmesi/yok edilmesi, anonimleştirilmesi ve mevzuat kapsamında yer alan her türlü tasarruf yöntemi ile ilgili usul ve esasları belirleme konusunda Veri Sorumlusuna yetki verdiğimi, bu konuda açık rızam olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.