KURUMSAL

Entegre Yönetim Sistemi (EYS) Politikası

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini uygulayan firmamız, tüm faaliyetlerini güvenli ve emniyetli olarak gerçekleştirmek ve bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla;

• Nitelikli personeli ve takım çalışmaları ile uluslararası taşımacılık, depolama, soğuk depo işletmeciliği, lojistik, gümrük ve dış ticaret işlemleri alanında sektörde öncü firmalar arasında yer almayı ve bunun için oluşturulan teknik altyapıyı korumayı ve geliştirmeyi,
Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi güvenliği bilincini tüm çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve ilgili taraflara yaymayı,
• Müşteriler, çalışanlar ve tüm diğer paydaşların memnuniyetine azami önem vererek sektörde lider firmalar arasında olmayı,
• Çevreye karşı duyarlı yaklaşımlarla ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi,
• Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak amacıyla her türlü gelişmeyi takip etmeyi,
• Atıklarımızı minimum seviyede tutarak, geri dönüşümünü sağlayarak ve yeniden kullanımını destekleyerek çevre kirliliğini önlemeyi ve azaltmayı,
• Başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımız için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, yaralanmaları, sağlık bozulmalarını ve meslek hastalıklarını önlemeyi,
• Tüm faaliyetlerimiz, sırasında gerçekleşen veya yaralanma ile sonuçlanma ihtimali olan; tüm olay ve kazalar incelenmekte ve tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirmelerin yapılması,
• Tüm faaliyetlerimizde, uygun makine, ekipman ve kişisel koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamayı,
• Risk Yönetimi anlayışı çerçevesinde potansiyel tehlike ve riskleri önceden belirlemek, azaltmak ve ortadan kaldırmayı,
• İhlallerden doğabilecek zararları ve riski en aza indirgemek ve iş sürekliliğini sağlamayı,
• Bilgi varlıklarımızın ve süreçlerimizin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliklerini koruyarak bilgi güvenliğini sağlamayı,
• Faaliyet alanlarımızda bulunan tüm çalışanlarımıza, kiracı, iş ortağı ve ziyaretçilerimize bilgilendirme ve eğitim programları aracılığıyla, Entegre Yönetim Sistemi ile ilgili gerekli beceri ve yetkinlikler kazandırılmasını sağlamak, kişisel farkındalığın artmasını sağlanmak,
• Çalışanlarımızı Entegre Yönetim Sistemi amaçlarına ulaşma konusunda teşvik etmeyi,
• Yasal ve sektörel yükümlülüklerimizi yerine getirmek; etik kurallara, ulusal ve uluslararası mevzuatlara ve anlaşmalara uymayı,
• Sunduğumuz hizmet kalitemizi, altyapımızı, süreçlerimizi ve uygulamakta olduğumuz ‘Entegre Yönetim Sistemleri’ni sürekli iyileştirmeyi, gelişim için ölçülebilir hedefler planlayarak bu hedeflere ulaşmayı
Entegre Yönetim Sistemi politikası olarak belirlemiş ve taahhüt etmiştir.